Džemati našeg Medžlisa

DŽEMAT DONJI KRIŽEVIĆI

Džemat Donji Križevići je formiran gradnjom nove džamije 1991. i podjelom nekada velikog džemata Križevići. Broji 450 domaćinstava, između 350-400 članova. Posjeduje potkupolnu džamiju, čiji su vakifi: Aljo Islamović, Smajl Pargan, te džematlije. Džamija je obnovljena 2011. godine.

U džematu postoji mesdžid sa munarom u Motovu, te mektebi u Motovu, Seferovićima i Potočanima. Mektebsku nastavu pohađa 48 polaznika. Od osnivanja džemata imami su bili: Nurija ef. Čikarić, Amir ef. Memić i Samir ef. Bešlić.

Aktuelni imam je Mehmed ef. Šahmanović, rođen u Tuzli 15. 09.1 983. godine. Osnovno obrazovanje stekao u Tojšićima, općina Kalesija. Medresu Osman ef. Redžović u Visokom zavrsio 2003. godine. Na dužnosti imama u Donjim Križevićima je od 2006. Oženjen i otac dvije djevojčice.

DŽEMAT GLUMINA

Džemat Glumina je prigradski džemat koji se prostitre na površini od oko 16.000 km2. Džematu pripada oko 470 domaćinstava, sa 340 redovnih članova. Na istoku se naslanja na džemat Zvornik, južno Kula Grad, a sa sjevera sa mjesnom zajednicom Orahovac u kojoj živi uglavom pravoslavno stanovništvo.

U glumini nije postojala džamija nego mekteb u naselju Panduri izgrađen 1938. godine. Džamija je obnovljena 2002. godine, kada je i počeo poces povratka stanovnika na ovo podučje. Pored džamije džemat Glumina ima i dva mesdžida i to u Arnautima, otvoren 2017. godine, i Tulićima, otvoren 2019.godine.

Imamsku dužnost su obavljali: Adem ef. Pandur, Mujo ef. Hodžić (Karići) Okanović Alija, (Gušteri), Abdulah ef. Smajilović, Mustafa ef. Muharemović, Nedžad ef. Bečić, Esed ef. Čočić,  Ismail ef. Mehmedović, Mirnes ef. Gušić, Mersed ef. Pašić, Ammar ef. Gazibegović, te Vehid ef. Muratbegović.

Trenutno tu dužnost obavlja Mevludin ef. Smajlović, rođen 27. 9. 1989. godine u Zvorniku. Osnovnu školu završio je u Sapni, a zatim svoje obrazovanje nastavlja u Behram-begovoj medresi koju je završio 2008. godine, nakon čega upisuje Pravni fakultet u Tuzli. Od 2015. godine radio kao imam, hatib i mualim u džematu Snagovo, a od apila 2019. u džematu Glumina. Oženjen i otac jedne djevojčice.

 

Na području džemata Glumina nalazi se i nekoliko nekropola stećaka, te prva ekshumirana masovna gobnica u BiH poznata kao „Ramin Grob“.

DŽEMAT VITINICA

                                                                                                    Džamija u Vitinici

Džemat Vitinica se nalazi na obroncima planine Majevice, na području općine Sapna. Broji 450 domaćinstava i 720 članova, a čine ga mahale: Han, Ivak, Ramići, Marnići, Gaj, Rizvanovići, Fatići, Brđaci i Hanđelići. Džamija je sagrađena je 1880. na lokalitetu Gornjeg mezarja. Sadašnja džamija je sagrađena je 1971. godine u mahali Han. Zemljište je uvakufio rahmetli Salko Dautović. Porušena je u agresiji na našu domovinu, a u oktobru 1997. godine, nakon obnove i rekonstrukcije, svečano otvorena. U džematu postoje mektebi u Gaju i Hanđelićima. U njima se obavlja vjerska pouka i klanjaju teravije tokom Ramazana.

Zanimljivosti: Vitinica ima svoje mujezine koji su obavljali svoju dužnost po nekoliko desetina godina kao što su: Nedžib Junuzovic, hadži Bećir Memić, a dužnost trenutno obnaša hadži Husejn Poljaković. Imami u džematu su bili: Memšo ef. Kahrimanović, Selim ef. Selimović, Sulejman ef. Hasanović, Nurija ef. Hamidović i Hasim ef. Rizvić.

                                                                                                Islam ef. Mehmedović

Na dužnosti imama je Islam ef. Mehmedović, rođen 11. 04. 1971. godine u D. Kamenici-Zvornik. Osnovno obrazovanje je stekao u rodnoj Kamenici, Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu završio 1990. godine. Od januaru 1991. bio na dužnosti imama, muallima i hatib u džematu Goduš-Zvornik. Na toj dužnosti zatekla ga je agresija na RBIH, gdje se od prvog dana uključio u Armiju RBIH i obnašao dužnost referenta za vjerska pitanja pri III bataljonu 206. Viteške brigade. Od oktobra 1996. godine preuzeo je dužnost imama u džematu Vitinica. Osnivač je hora ilahija i kasida "Zinetud-dun-ja".

U dva mandata bio u sazivu Izvršnog odbora Medžlisa Zvornik. Više godina je bio rukovodilac hora Medzlisa IZ Zvornik koji je veoma uspješno predstavljao i promovisao Medžlis IZ Zvornik u domovini i dijaspori,a takođe snimio CD sa mevludom i ilahijama. Trenutno obnaša funkciju koordinatora Mreže mladih za MIZ Zvornik I člana Izvršnog odbor MIZ Zvornik u mandatu 2023-2027. Oženjen je i otac je dva odrasla sina.

                                                                                                             Mekteb u Gaju

DŽEMAT GRBAVCI

Džemat Grbavci se nalazi u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine i pripada Medžlisu islamske zajednice Zvornik. Prvi mekteb je sagrađen 1938 godine na mjestu Hanište. Mekteb  je obnavljan 1978. i 2007. na novoj lokaciji. Sadasnju parcelu gdje se nalazi džamija, uvakufio je Berbić Ahmet . Dzemat broji oko 200 članova Islamske zajednice i isto toliko domaćinstava. Mektebska nastava se održava u džamiji i mektebu u Čiracima. Upisano je 22 polaznika mektebske pouke.

Imami u dzematu su bili: Halim ef. Jukić, Mustafa ef. Muharemović, Nedžad ef.Bečić, Sejdalija ef. Hrnjić,Osman ef. Šahbegović.

Imam u džematu je Ibrahim ef.Karabegović. Rodjen je 24. 05.1985. godine u Zvorniku. Osnovno obrazovanje stekao u OŠ Simin Han u Tuzli. Srednjoškolsko obrazovanje je stekao 2005. godine u medresi "Dr. Ahmed Smajlovic" u Zagrebu. Od 2007. godine je na dužnosti imama, muallima i hatiba u dzematu Grbavci. Ozenjen je i otac dvoje djece.

DŽEMAT GODUŠ

Goduš se nalazi na petom kilometru puta Sapna - Teočak. Džamija u ovom džematu je izgrađena 1971 godine kada je i svečano otvorena. Prije toga, vjerski život se vezao za mesdzid nekih 80 godina. Džemat broji oko 200 domaćinstava. Beš vakat i mektebska pouka su osnovne dužnosti imama. Za ovaj džemat treba napomenuti da je 17.10 1991 pružio organizovani otpor agresoru na BiH. Ima pet dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni ljiljan.

Imami u džematu su bili: Mustafa ef Beganović iz Kraljevića, Sulejmen ef. Hasanović iz Vitinice, Jusuf ef. Latifović iz Selimovića,  Ahmet ef. Alić, Avdulah ef. Omerović iz Goduša, Islam ef. Mehmedović.

Sadašnji imam je Meho ef. Hasanović, rođen 13. 08. 1976 godine u Šetićima, opština Zvornik. Osnovnu školu završio u Petkovcima., Behram-begovu medresu u Tuzli, u prvoj generaciji od obnavljanja rada ove medrese. Po završetku Medrese zaposlen u džematu Goduš, MIZ ZVORNIK u kome i danas radi. Oženjen, otac jednog sina i jedne kćerke.

Previous Next

DŽEMAT GORNJI ŠEPAK

Džemat Gornji Šepak nalazi se na sjevero- istoku Bosne i Hercegovine na udaljenosti oko 2,5km od magistralnog puta Zvornik-Bijeljina nalazi se Gornji Sepak na nadmorskoj visini od oko 230 metara  Šepak se spominje u 15. vijeku. U 16. i 17. vijeku počele su se doseljavati porodice mahom iz Crne Gore . Prema podacima iz 1971 godine ovo naselje je imalo 1485 stanovnika i 323 domacinstva, a 1981 godine 1917 stanovnika, 449 domacinstava i 442 kuće. Prema ovim pokazateljima ovo je drugo naselje po velicini u ispitvanom podrucju. Prema nacionalnosti stanovnici ovog naselja su Bošnjaci-muslimani. Nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu 92-95 godine, većina stanovništva živi u inostranstvu. Od 1992 do 2002 godine kuće su bile zauzete srpskim izbjeglicama. Trenutno džemat Šepak broji oko 100-njak stanovnika i ima oko 340 članova islamske zajednice.

Za prvog imama je postavljen Šaćir ef. Šišić koji je rođen 1872 godine. Bio je čuven po znanju, govorio je arapski, turski i latinski jezik. Bio je imam sve do 1946 godine kada je otišao u penziju. Na ahiret je preselio 1949 godine. Pored njega bili su i Adem ef. Memić i Husein ef. Arifović. Pretpostavlja se da su oni završili Zvorničku medresu. Poslije njih su imamsku dužnost obavljali: Himzo ef. Gobeljić, Osman ef. Saletović, hfz. Salih ef. iz Zvornika, Husein ef. Pjanić, hfz. Jusuf iz Skoplja, Smajl ef. Smajlović, Rifet ef. Salkić, Smajl ef. Šahinović, Džemal ef. Smajlović iz Potočara, Elvir ef. Hrnjić iz Donje Kamenice, Kasim ef. Esmić iz Vlasenice.

Sadašnji imam u džematu je Fadil Arifović je rođen 27.03.1986.godine u Loznici, Republika Srbija. Osnovno obrazovanje, do sedmog razreda, stekao je u Wiesbadenu u Njemačkoj. Nakon povratka iz Njemačke osmi razred završava u Gornjim Raincima a Behram-begovu medresu u Tuzli je završio 2004 godine. Nakon Behram- begove medrese zapošljava se kao imam, hatib i muallim u džematu Džanici, Medžlis Islamske zajednice Konjic. Od 2007 godine prelazi u džemat Jeleč, Medžlis Islamske zajednice Foča i tu ostaje do 2020 godine te od 01.09.2020 godine počinje raditi kao imam, hatib i muallim u Aladža džamiji u Foči, Medžlis Islamske zajednice Foča i tu ostaje sve do 2022 godine. Od 01.07.2022 godine počinje sa radom u džematu Gornji Šepak, Medžlis Islamske zajednice Zvornik. Oženjen je i otac dvije djevojčice.

Prema onom što je danas poznato, prva džamija je sagrađena 1912 godine. Napravila ju je hanuma Šaha hanuma iz Bijeljine i platila materijal i majstore dukatima, te uvakufila 30 duluma zemlje koja i danas postoje. Pomenuta džamija je porušena 1987 godine i na njeno mjesto je napravljena nova 17. septembra 1989 godine, a srušena je 17. jula 1992 godine u toku agresije, kada su je eksplozivom srušile agresorske snage. Nova džamija sagrađena je na istom mjestu. Gradnja je počela 2003. godine, a džamija je svečano otvorena 14. avgusta 2005. godine. Aktivnosti u džematu U Gornjem Šepku se klanja beš vakat. Izvodi se mektebska pouka subotom i nedjeljom te se održava islamska vjeronauka u Osnovnoj školi u Roćeviću i Kiseljaku. Mekteb Prvi mekteb je sagrađen od direka i špera, od drvenog materijala, pokriven crijepom. Sagrađen je u 18-tom vijeku. Bio je veličine otprilike 8 x 9 m. Djeca su učila osnovne stvari vjere islama. Mekteb je porušen poslije drugog svijetskog rata i imamska kuća, pa je napravljen drugi imamski stan gdje je bila jedna prostorija gdje su djeca učila. Sve je to uvakufljeno u 18-tom vijeku. Imami su bili Šaćir ef. Šišić, pa Gobeljić, Saletović Osman, Salih iz Zvornika i Pjanić Husejin. Pretpostavlja se da je bilo preko 60-tero djece. Trenutno, mektebsku pouku pohađa 17 djece.

Zanimljivosti: 1. Prvi imam Šaćir ef. Šišić je postavljen za imama 1912 god. Bio je veliki alim jer je govorio turski, perzijski, arapski i latinski jezik. Bio je dobar poznavalac tefsira. Posjedovao je tefsir na perzijskom jeziku, koji je ostao poslije njega džematu. Obavljao je dužnost imama matičara. Kasniji imami su to odnijeli nakon njegove smrti. 2. Jedan od imama je bio hfz. Jusuf iz Skoplja. Bio je dobar poznavalac arapskog jezika. Jednog dana je naišao kroz Šepak, a u to vrijeme nije bilo imama, pa je on primljen na mjesec dana. Džematlije su se složile da im on ostane na dužnosti, jer pored arapskog poznavao je vrlo dobro hadis. On je jedini imam koji nije skidao svoju ahmediju ma gdje god se kretao. Da li u Šabac ili u Zvornik uvijek mu je bila na glavi.

 

DŽEMAT KOVAČEVIĆI

Džemat Kovačevići je nastao izdvajanjem iz džemata Vitinica. Prva džamija je izgrađena 1982. Godine. Džamija je tokom agresije na Bosnu I Hercegovinu potpino uništena, a munara je sruđena granatiranjem sa položaja VRS 01. 07. 1994. Godine. Na istom mjestu je izgrađena nova džamija, a svečano otvorena 19. 09. 1998. godine.

Osim džamije izgrađena je i vakufska kuća u kojoj se nalazi mekteb i stan za imam, Džemat ima , oko 200 domaćinstava, 285 članova. Imami u džematu su bili: Ibrahim ef. Kalajdžić, nezir ef. Kahrimanović, Zijad ef. Hasanović, Ahmed ef. Memić, Izudin ef. Memić, a sadašnji imam je El-Nur ef. Mehmedović.

El-Nur ef. Mehmedović je rođen 21.11.1993. godine u Tuzli. Osnovno obrazovanje stekao je u JU OŠ Tušanj, a Osman ef. Redžović medresu u Velikom Ćajnu, Gračanica kod Visokog, završio je 2012. godine. Na Fakultetu Islamskih nauka je studirao u razdoblju od 2012/13. do 2021/22. godine.

U periodu od 01.10.2012. – 01.10.2013. angažovan je u Medžlisu Islamske zajednice Tuzla, kao mujezin, džemata Jalske džamije. Od 01.11.2013. – 07.04.2018. kao mujezin i blagajnik, u džematu Kulturno-obrazovni centar Tušanj-Slatina. Dodatni angažman u poučavanju studenata i starijih osoba Kur'anskom pismu (sufari) i povremeni angažman u mektebu džemata. Od 01.01.2015. – 09.07.2018. u kao hatib-muallim. Džumma-namaz, teravih-namazi, bajram-namazi, poučavanje štićenika Kur'anskom pismu (sufari) i učenje Kur'ana, vjerska pouka.Kazneno-popravni zavod Tuzla. U periodu od 01.04.2016. – 09.07.2018. angažovan je u Medžlisu Islamske zajednice Tuzla kao referent za vjersku literaturu u knjižari. Nabava/prodaja/promocija.

Od 09.07.2018. na dužnosti, imam, hatib i muallim džemat Kovačevići, a angažiran i kao honorarni vjeroučitelj u JU „Školski tehnički centar“ Karakaj, Zvornik. Oženjen i otac jednog djeteta.

DEMAT HASIĆI

Džemat Hasići nalazi se na teritoriji grada Zvornika. Od oko 320 prijeratnih, trenutno u dzematu živi oko 50 domaćinstava, sa 92 stanovnika. Džemat broji oko 150 članova. Džamija u džematu je sagrađena je na vakufu Bećira ef. Hasića., otvorena 1991. godine. Svečansot je bila u okviru održavanja manifestacije u povodu obilježavanja 300 godina od preseljenja na Ahiret šejha Hasana Kaimije (Prvi dani Hasana Kaimije). Džamija je srušena 1992. godine.

Inicijativni odbor a za obnovu džamije održan 11. 11. 2006., te predložen Građevinski odbor: Safet Smajtić, Hajrudin Kotorić, Asim Bosankić, Abdurahman Čikarić, Sejdalija Mehmedović, Husejn Salihović i Džemil Hasanović. Šljemska svečanost je upriličena 19. 07. 2008., a svečano otvorena 25. 07. 2009. Na svečanosti su govorili: Nurija ef. Čikarić, Sead ef. Seljubac, ambasador Malezije u BiH i izaslanik Reisu-l-uleme Mirsad ef. Mahmutović. U džematu postoji mekteb u Samarima, izgrađen šezdesetih godina prošlog vijeka. 1992., a obnovljen je 2002. godine. Uslijed klizišta je porušen 2012. Novi mekteb sa munarom napravljen 2013.

Od početka povratka klanja se samo džuma-namaz, mektebska nastava nije uspostavljena jer u dćematu nema djece. Jednom sedmično se obavlja akšam i jacija namaz, kao i druge vanredna aktivnosti, kurs sufare i predavanja. Ženski dio džemata jednom sedmicno ima druženje u dzamiji u Hasicima.

Imami u džematu su bili: Hariz ef. Mehmedović do 1992. Od početka povratka džuma-namaz u mektebu Samari obavljao je Muhamed ef. Mehmedovic. Imamsku dužnost od 2009. do 2013. Obavljao Muhamed ef. Čikarić. Od 2013. godine do danas imam je Amer ef. Osmanović.

Amer ef. Osmanovic, rođen 28.08.1987 u Jošanici kod Zvornika. Osnovnu školu završio u Simin Hanu, a Behrambegovu medresu u Tuzli, ima status apsolventa na fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Od 2013. radi kao honorarni imam u džematu Hasici MIZ Zvornik, a u razdoblju od 2018. do 2019. obavljao dužnost nastavnika vjeronauke u osnovnoj školi Desanka Maksimović. Trenutno je angažiran i kao blagajnik Medžlisa Zvornik. Oženjen je i otac dva dječaka.

Previous Next

DŽEMAT JOŠANICA

U džematu Jošanica predaja o vjerskom životu se veže za dvadesete godine dvadesetog stoljeća, kada je sagrađen mekteb  u naselju Mahala. Zemljište za gradnju mekteba  je uvakufio Rahman Ahmetović.

DŽEMAT DRINJAČA

Džemat Drinjča ima dugu historiju vjerskog života. Na području ovog džemata je najstarija džamija na našem području u tvrđavi Kušlat. Gradnja džamije se vezuje za vrijeme sultana Mehmeda Fatiha.

DŽEMAT KLISA

Imam u džematu Klisa je Senajid ef. Alić, rođen 24. aprila 1976. godine u Klisi. Osnovnu školu završio 1990. u Petkovcima. Gazi Husref-begovu medresu upisao u školskoj 1990/91. Imamsku dužnos u Klisi obavlja od 1999. godine.

DŽEMAT ĐULIĆI

Imam u džematu Đulići je Zijad ef. Hasanović, rođen 01. marta 1979. godine u Čelišmanima kod Zvornika. Do šestog razreda osnovnu školu pohađao u Petkovcima, a završne razrede u Sapni.

DŽEMAT SAPNA

Džemat Sapna gravitira istim područjem kao mjesna zajednica Sapna, a čini ga nekoliko mahala gusto zbijenih kuća na putnoj komunikaciji Zvornik – Teočak – Lopare - Brčko na dvadesetom kilometru od Zvornika.

DŽEMAT ZVORNIK

Imam u Zvorniku je Mustafa Muharemović, rođen 6. februara 1961. godine u Donjoj Kamenici. Osnovnu školu je završio u Kamenici 1975. godine, a Gazi-Husrevbegovu medresu u Sarajevu 1980.

DŽEMAT ZASEOK

Imam u Zaseoku je Senad Mumić, rođen 18. marta 1983. godine u Zvorniku. Osnovnu školu je završio u Vukovijama 1998. godine, a medresu u Tuzli 2002. Trenutno je na studijama FIN u Tuzli kao vandredan student.

DŽEMAT SELIMOVIĆI

O IMAMU DŽEMATA
 
Imamsku dužnost u džematu Selimovići- Mahmutovići obavlja Hariz ef. Pašić, rođen 16. januara 1975. godine u D. Snagovu (Jošanica), opština Zvornik.

DŽEMAT NEZUK

O IMAMU DŽEMATA

Husejn ef. MehmedovićHusejn ef. Mehmedović kao imam djeluje u džematu Nezuk od 1966. godine. Rođen je u selu Nezuku 18. marta 1940. godine, osnovnu školu završava 1954. godine u Nezuku, a Medresu u Sarajevu 1965. godine.

DŽEMAT MEĐEĐA

Imam džemata Međeđa je Mirsad Mumić. Rođen je u Zvorniku 18.03.1983. god. Osnovnu školu završio je 1998.god. u Gornjim Vukovijama. Nakon toga upisuje Behram-begovu medresu u Tuzli koju uspješno završava 2002. god.