Džemati našeg Medžlisa

DŽEMAT KOVAČEVIĆI

Džemat Kovačevići je nastao izdvajanjem iz džemata Vitinica. Prva džamija je izgrađena 1982. Godine. Džamija je tokom agresije na Bosnu I Hercegovinu potpino uništena, a munara je sruđena granatiranjem sa položaja VRS 01. 07. 1994. Godine. Na istom mjestu je izgrađena nova džamija, a svečano otvorena 19. 09. 1998. godine.

Osim džamije izgrađena je i vakufska kuća u kojoj se nalazi mekteb i stan za imam, Džemat ima , oko 200 domaćinstava, 285 članova. Imami u džematu su bili: Ibrahim ef. Kalajdžić, nezir ef. Kahrimanović, Zijad ef. Hasanović, Ahmed ef. Memić, Izudin ef. Memić, a sadašnji imam je El-Nur ef. Mehmedović.

El-Nur ef. Mehmedović je rođen 21.11.1993. godine u Tuzli. Osnovno obrazovanje stekao je u JU OŠ Tušanj, a Osman ef. Redžović medresu u Velikom Ćajnu, Gračanica kod Visokog, završio je 2012. godine. Na Fakultetu Islamskih nauka je studirao u razdoblju od 2012/13. do 2021/22. godine.

U periodu od 01.10.2012. – 01.10.2013. angažovan je u Medžlisu Islamske zajednice Tuzla, kao mujezin, džemata Jalske džamije. Od 01.11.2013. – 07.04.2018. kao mujezin i blagajnik, u džematu Kulturno-obrazovni centar Tušanj-Slatina. Dodatni angažman u poučavanju studenata i starijih osoba Kur'anskom pismu (sufari) i povremeni angažman u mektebu džemata. Od 01.01.2015. – 09.07.2018. u kao hatib-muallim. Džumma-namaz, teravih-namazi, bajram-namazi, poučavanje štićenika Kur'anskom pismu (sufari) i učenje Kur'ana, vjerska pouka.Kazneno-popravni zavod Tuzla. U periodu od 01.04.2016. – 09.07.2018. angažovan je u Medžlisu Islamske zajednice Tuzla kao referent za vjersku literaturu u knjižari. Nabava/prodaja/promocija.

Od 09.0

7.2018. na dužnosti, imam, hatib i muallim džemat Kovačevići, a angažiran i kao honorarni vjeroučitelj u JU „Školski tehnički centar“ Karakaj, Zvornik. Oženjen i otac jednog djeteta.

DEMAT HASIĆI

Džemat Hasići nalazi se na teritoriji grada Zvornika. Od oko 320 prijeratnih, trenutno u dzematu živi oko 50 domaćinstava, sa 92 stanovnika. Džemat broji oko 150 članova. Džamija u džematu je sagrađena je na vakufu Bećira ef. Hasića., otvorena 1991. godine. Svečansot je bila u okviru održavanja manifestacije u povodu obilježavanja 300 godina od preseljenja na Ahiret šejha Hasana Kaimije (Prvi dani Hasana Kaimije). Džamija je srušena 1992. godine.

Inicijativni odbor a za obnovu džamije održan 11. 11. 2006., te predložen Građevinski odbor: Safet Smajtić, Hajrudin Kotorić, Asim Bosankić, Abdurahman Čikarić, Sejdalija Mehmedović, Husejn Salihović i Džemil Hasanović. Šljemska svečanost je upriličena 19. 07. 2008., a svečano otvorena 25. 07. 2009. Na svečanosti su govorili: Nurija ef. Čikarić, Sead ef. Seljubac, ambasador Malezije u BiH i izaslanik Reisu-l-uleme Mirsad ef. Mahmutović. U džematu postoji mekteb u Samarima, izgrađen šezdesetih godina prošlog vijeka. 1992., a obnovljen je 2002. godine. Uslijed klizišta je porušen 2012. Novi mekteb sa munarom napravljen 2013.

Od početka povratka klanja se samo džuma-namaz, mektebska nastava nije uspostavljena jer u dćematu nema djece. Jednom sedmično se obavlja akšam i jacija namaz, kao i druge vanredna aktivnosti, kurs sufare i predavanja. Ženski dio džemata jednom sedmicno ima druženje u dzamiji u Hasicima.

Imami u džematu su bili: Hariz ef. Mehmedović do 1992. Od početka povratka džuma-namaz u mektebu Samari obavljao je Muhamed ef. Mehmedovic. Imamsku dužnost od 2009. do 2013. Obavljao Muhamed ef. Čikarić. Od 2013. godine do danas imam je Amer ef. Osmanović.

Amer ef. Osmanovic, rođen 28.08.1987 u Jošanici kod Zvornika. Osnovnu školu završio u Simin Hanu, a Behrambegovu medresu u Tuzli, ima status apsolventa na fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Od 2013. radi kao honorarni imam u džematu Hasici MIZ Zvornik, a u razdoblju od 2018. do 2019. obavljao dužnost nastavnika vjeronauke u osnovnoj školi Desanka Maksimović. Trenutno je angažiran i kao blagajnik Medžlisa Zvornik. Oženjen je i otac dva dječaka.

Previous Next

DŽEMAT JOŠANICA

U džematu Jošanica predaja o vjerskom životu se veže za dvadesete godine dvadesetog stoljeća, kada je sagrađen mekteb  u naselju Mahala. Zemljište za gradnju mekteba  je uvakufio Rahman Ahmetović.

DŽEMAT DRINJAČA

Džemat Drinjča ima dugu historiju vjerskog života. Na području ovog džemata je najstarija džamija na našem području u tvrđavi Kušlat. Gradnja džamije se vezuje za vrijeme sultana Mehmeda Fatiha.

DŽEMAT KLISA

Imam u džematu Klisa je Senajid ef. Alić, rođen 24. aprila 1976. godine u Klisi. Osnovnu školu završio 1990. u Petkovcima. Gazi Husref-begovu medresu upisao u školskoj 1990/91. Imamsku dužnos u Klisi obavlja od 1999. godine.

DŽEMAT ĐULIĆI

Imam u džematu Đulići je Zijad ef. Hasanović, rođen 01. marta 1979. godine u Čelišmanima kod Zvornika. Do šestog razreda osnovnu školu pohađao u Petkovcima, a završne razrede u Sapni.

DŽEMAT SAPNA

Džemat Sapna gravitira istim područjem kao mjesna zajednica Sapna, a čini ga nekoliko mahala gusto zbijenih kuća na putnoj komunikaciji Zvornik – Teočak – Lopare - Brčko na dvadesetom kilometru od Zvornika.

DŽEMAT ZVORNIK

Imam u Zvorniku je Mustafa Muharemović, rođen 6. februara 1961. godine u Donjoj Kamenici. Osnovnu školu je završio u Kamenici 1975. godine, a Gazi-Husrevbegovu medresu u Sarajevu 1980.

DŽEMAT ZASEOK

Imam u Zaseoku je Senad Mumić, rođen 18. marta 1983. godine u Zvorniku. Osnovnu školu je završio u Vukovijama 1998. godine, a medresu u Tuzli 2002. Trenutno je na studijama FIN u Tuzli kao vandredan student.

DŽEMATI GORNJI ŠEPAK

Sadašnji efendija je Hrnjić Elvir, a završio Behram-begovu medresu u Tuzli. Na dužnosti je od 1. septembra 2003. godine. Rođen je u Zvorniku 27. maja 1981. godine. Osnovnu školu je završio u Kamenici i Tuzli-Simin Han.

DŽEMAT SELIMOVIĆI

O IMAMU DŽEMATA
 
Imamsku dužnost u džematu Selimovići- Mahmutovići obavlja Hariz ef. Pašić, rođen 16. januara 1975. godine u D. Snagovu (Jošanica), opština Zvornik.

DŽEMAT NEZUK

O IMAMU DŽEMATA

Husejn ef. MehmedovićHusejn ef. Mehmedović kao imam djeluje u džematu Nezuk od 1966. godine. Rođen je u selu Nezuku 18. marta 1940. godine, osnovnu školu završava 1954. godine u Nezuku, a Medresu u Sarajevu 1965. godine.

DŽEMAT MEĐEĐA

Imam džemata Međeđa je Mirsad Mumić. Rođen je u Zvorniku 18.03.1983. god. Osnovnu školu završio je 1998.god. u Gornjim Vukovijama. Nakon toga upisuje Behram-begovu medresu u Tuzli koju uspješno završava 2002. god.

DŽEMAT KULA GRAD

Video Caption: What mixed equal parts
Video Duration: 01 : 36

 O IMAMU DŽEMATA
Amar ef. Gazibegović

Na službi kao imam na Kula Gradu nalazi se Ammar ef. Gazibegović r ođen 4.9.1982. godine u Tuzli. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli, a trenutno je student FIN-a u Sarajevu.
HISTORIJAT DŽEMATA

DŽEMAT GORNJI KRIŽEVIĆI

Nezirovac  Emir,  rođen 7. jula 1986. godine u Križevićima, Opština Zvornik. Osnovnu školu zevršio 1999/2000. godine u Siminom Hanu, u Tuzli. Završio Behram-begovu Medresu 2004/05. godine u Tuzli. Trenutno student FIN-a u Tuzli. (kontakt: 061 960 167)

DŽEMAT KRIŽEVIĆI

Današni imam je Mehmed Šahmanović, rođen 15.9.1983. godine u Tuzli. Osnovnu školu zvršio u tojšićima, opština Kalesija, 1998. godine. Medresu „Osman ef. Redžović“ završio 2004. Godine u Visokom. Trenutno je prva godina FIN-a u Saajevu, smjer za imame. (kontakt: 061 637 110, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.)

DŽEMAT  KRIŽEVIĆI

DŽEMAT KRALJEVIĆI

Nurija Čikarić je rođen 10.05.1959. g. u D. Kamenici, od oca Adema (zvanog Mehmed) i majke Nezire rođene Grbić iz Cerske. Osnovnu školu je završio 1973.g., a Gazi Husrev-begovu medresu 1978. godine.

DŽEMAT GORNJA KAMENICA

Imam džemata Gornja Kamenica je Selvir Muminović iz Kadrića u Donjoj Kamenici, Zvornik. Rođen je 29.11.1984. godine u Donjoj Kamenici gdje je i živio do rata 1992. godine. Osnovnu školu zvršio u Podorašju, općina Srebrenik.