DŽEMAT JOŠANICA

U džematu Jošanica predaja o vjerskom životu se veže za dvadesete godine dvadesetog stoljeća, kada je sagrađen mekteb  u naselju Mahala. Zemljište za gradnju mekteba  je uvakufio Rahman Ahmetović. Mekteb je služio za vjersko obrazovanje. Prema pamćenju mještana ovog džemata bila je veoma uspješna vjerska nastava. Mekteb je spaljenj od strane četnika 1942. godine, a obnovljen na inicijativu Ibrahima Brkića pedesetih godina dvadesetog stoljeća. Tadašnje vlasti su zabranjivale njegovu gradnju, ali su uporni muslimani istrajali u gradnji.

Prva džamija u Jošanici je izgrađena na zemljištu koje je uvakufio Ibrahim Brkić. Gradnja je počela sedamdesetih godina.  Svečano otvorenje džamije je bilo u septembru 1977. godine. Džamija je u januaru 1993. godine minirana od strane četnika.

Povratkom muslimana u Jošanicu 2000. godine počela je obnova džamije. Predvodnik akcije u njenoj obnovi je bio Abdurahman Bečić. Uz obnovu džamije obnavljanja je i imamska kuća uz samu džamiju, te mektebska učionica. Svečanost otvorenja obnovljene džamije održana je u subotu 02. jula 2011. godine.

Jošanica danas ima i tekiju u naselju mahala, nedaleko od nekadašnjeg mekteba. Zemljište za tekiju su  uvakufili Ramiza i Ismet Ahmetović. Gradnja je počela 2007. godine. U tekiji se svakog petka održava zikr, kojem prisustvuju ne samo sufije iz Jošanice nego iz okolnih džemata.  Godišnjem skupu sufija Rifaiskog tarikata redovno prisustvuje i šejh hafiz Husein Čajlaković.

U džematau su tragovi života muslimana u dužem period. U naselju gaj iznad Jošanice postoji veći broj starih muslimanskih nišana.

Do završetka džamije 1977. godine u Jošanici je bila organizirana mektebska nastava u mektebu, a na džumu se išlo u Zvornik ili Kula Grad. Otvorenjem džamije prvi imam je bio Hasim ef. Rizvić od septembra do decembra 1977. godine. Po njegovom odlasku u vojsku imamsku dužnost su obavljali Hasan Husejnović i Ibrahim Osmanović. Od 19. maja 1978. do odlaska u vojsku imam je bio Nurija ef. Čikarić, a po dolasku iz vojske 1980. ponovo je imam u džematu Nurija ef. do 1. decembra 1982. godine.

Kratko je potom bio imam Nasir ef. Šabić, a do 1992. godine imamsku dužnost je obavljao Vasif ef. Mahmutović. Nakon povratka u Jošanici  džumu su  imamili Nehrudin ef. Čikarić, Mirzet ef. Sinanović i ….

U toku agresije na Bosnu i Hercegovinu Jošanica je pružila snažan otpor zajedno sa okolnim naseljima. Borci ovog mjesta su učestvovali u oslobađanju logora u Liplju.

Mjesto je po svemu sudeći dobilo naziv po johama koje rastu oko jošaničke rijeke. U džemat Jošanica spadajuI naselja: Mahala, Gaj (Šabići), Brdo (Brđaci), Mušanovići, Bečići, Brkići, Luke (Rijeka) i Dobra Voda.

Jošanicu naseljavaju sljedeće porodice: Bečići, Šabići, Brkići, Sinanovići, Smajlovići, Ahmetovići, Mahmutovići, Junuzovići, Belkići, Ibrahimovići, Hasanovići, Seferovići, Pašići, Hasići, Mehmedovići, Muratovići…

Imam u džematu Osman ef. Halilović …..


Od istog autora