KATEGORIJE POSTA

Draga braćo i sestre, cijenjeni postači, islamski učenjaci dijele post na tri kategorije:

1. - Običan post koji se sastoji od ustezanja od jela i pića i spolnog općenja.

2. - Posebni post koji bi se sastojao od ustezanja sluha, vida, govora, pokreta ruku, nogu i ostalih dijelova tijela od grijeha.

3. - Sasvim specifičan post, a to je post srca, oslobođen od svih niskih pobuda i dunjalučkih razmišljanja, uz odbacivanje svega osim Uzvišenog Allaha. Ovo je stepen vjerovjesnika, iskrenih i bliskih ljudi Allahu dž.š.

Što se tiče posebnog posta, koji se sastoji od udaljavanja svih tjelesnih organa od grijeha, on bi se mogao nazvati postom dobrih i pobožnih ljudi. To je post koji mogu i trebaju praktikovati obični vjernici, dakle mi a on se postiže kroz šest stvari:                    a) Obaranjem pogleda od onoga sto je loše i pokudjeno, od svega što zaokuplja srce i odvraća od sjećanja na Allaha dž.š., kao što veli Muhammed a.s. u hadisu koga prenosi Huzejfe r.a.:"Pogled je otrovna strijela Iblisova, Allah ga je prokleo. Ko ga ostavi iz strahopoštovanja prema Allahu, Uzvišeni će mu Allah dati takav iman čiju ce slast osjetiti u svom srcu." (Prenosi Hakim i smatra sened vjerodostojnim)                                                                                      b) Čuvanjem jezika od laži, ogovaranja, potvaranja, napadanja i svađe, uz obaveznu šutnju i upotrebu jezika u zikru Allaha dž.š. i učenju Kur'ana. To je post jezika. Sufjan es-Sevri r.a. je rekao: "Ogovaranje uništava post."                                                                  c) Izbjegavanje slušanja onoga sto je pokuđeno, jer sve što je zabranjeno izgovarati, zabranjeno je i slušati. Otuda Allah dz.s. uporedjuje onoga koji slusa negativno sa onim koji jede zabranjeno:"Oni mnoge lazi slusaju i rado ono sto je zabranjeno jedu." (El-Maide:42)                                                                                                                                          d) Sustezanjem ostalih dijelova tijela: ruku i nogu od pokuđenoga, kao i sustezanje stomaka od sumnjive hrane I pretjerivanja u vrijeme iftara.                                                    e) Umanjivanjem hrane za vrijeme iftara, jer je Allahu dž.š. najmrža posuda koja se moze napuniti halalom, pun stomak. Kakva je, onda, korist od posta ako sve preko noci namirimo što nam je u toku dana prošlo. Slabljenje snaga koje su sredstva šejtanu u vraćanju na zlo, postiže se umanjivanjem hrane. Čak se ne preporučuje ni puno spavanja tokom dana, kako bi se osjetila glad, žeđ i slabljenje snage, a to su faktori koji rasplamsavaju vatru strasti i pohota.                                                                                      f) Da postac poslije iftara bude zabrinut živeći izmedu straha i nade, ne znajući da li mu je post primijen ili odbijen.

Imami-Gazali citira neke islamske ucenjake koji kažu: Koliko je postača koji mrse, a koliko je opet onih koji mrse, a - postači su! Onaj koji mrsi, a - postač je, to je onaj koji čuva svoje organe od grijeha, ali - jede i pije, dok je postač, a mrsi, onaj koji gladuje i trpi žeđ ali ne čuva svoje organe od grijeha.

Allahu dž.š. učini nas od onih koji izbjegaju ono što si Ti zabranio.

 


Od istog autora