Ekskurzija polaznika mekteba Vitinica

Previous Next

U okviru mektebske nastave učenici vitiničkog mekteba su 30. aprila 2023. imali jednodnevnu ekskurziju. Organizirana je posjeta na nekoliko destinacija.

Upriličena je posjeta lokacijama masovnih grobnica u Kamenici kod Zvornika, koje su nedavno obilježene. Njih trinaest su sekundarne masovne grobnice za žrtve iz zaštićene zone UN Srebrenice, premještenih iz masovne grobnice u Kozluku. Četrnaesta masovna grobnica je za ubijene 1992. godnine. Sve žrtve su pobli vojnici VRS. Tokom posjete Kamenici polaznici ovog mekteba su posjetili spomen obilježje u Bakračima, a održan im je prigodan historiojski sat.

U okviru upoznavanja sa našom bliskom prošlošću djeca su posjetila Memorijalni centar u Potočarima i Srebrenicu. Imali su priliku upoznati se sa šehidskim spomen obilježjem Bijeli potok, na kojem je svjedočanstvo o zločinu od 1. juna 1992. Svjedočanstvo o tome kako je 680 muškaraca i dječaka odvojeno od svojih majki, sestrara i supruga, mučeno i likvidirano na više lokacija, te zakopano u vise masovnig grobnica. Na žalost mnogi od njih još nisu pronađeni i dobili svoje mezare.

Polaznici mekteba su imali priliku posjetiti Kušlat i jednu od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini, te Zvorničko jezero i Divič Organizaciju izleta su osmislili i realizovali Islam ef. i Ajdin ef. Mehmedović za oko 50 učenika mekteba Vitinice i nekoliko učenika mekteba Žuje i Šarci.

Od istog autora