Trideset i tri naslova konkurisala za Nagradu Hasan Kaimija

Previous Next

Nakon objavljenog konkursa za Nagradu Hasana Kaimija za 2023. godinu, koja se dodjeljuje za najbolju objavljenu knjigu u 2021. i 2022. godini je prijavljeno 33 naslova.

Nagrada će biti uručena tokom mjeseca juna ove godine u okviru dvadesetih jubilarnih Kaimijinih susreta.

Prijavljeni su sljedeći naslovi:

1. Fajko Kadrić, Šta su meni ptice,

2. Azemina Krehić, Zrcalo od mjedi,

3. Misera Suljić – Sijerić, Kad te noć odnese,

4. Fahrudin Sinanović, A Bosne ima,

5. Alma Zornić, Bašeskijini mrtvi,

6. Azra Imamović, Put spoznaje,

7. Lejla Idrizović, Svijet tajanstva,

8. Lejla Motoruga, Volim te, rekla je sebi,

9. Mehmed Pargan, Prvi put sa kćerkom u Potočarima,

10. Mehmed Pargan, Prstenovi ljubavi,

11. Senada Užičanin, Dvosjekle šutnje,

12. Suvad Hadžić, Derman,

13. Mirsad Puzić, Moj put,

14. Slavica Markočević, Omnibus Blues,

15. Alma Imamović, Bar jednom da mi se diviš,

16. Amela Delić, Vjetrova dom,

17. Mersida Grahović, Stakleni dodiri,

18. Jasminka Glinac, Ono što se voli,

19. Enes Hodži, posthumno, Bosansko dijete,

20. Aldina Pinjić, Šta nakon sada,

21. Mirela Šišić, Bavarska kapela,

22. Ela Čolić, Drveće bez korijena,

23. Ilijaz Dudić, Izgubljeni sin,

24. Almir Bašović, Priviđenja iz srebrenog vijeka (albanski, češki, engleski, francuski, italijanski, makedonski, nizozemski, njemački, perzijski i slovenski jezik)

25. Esnefa Smajlović-Muhić, Ono što ostaje,

26. Amina Bulić, Podrhtavanja,

27. Adnadin Jašarević, Srce od kostiju,

28. Esma Bandić-Softić, Mevludski šapat,

29. Melida Travančić, Veo nad rijekom C,

30. Kemal Musić, Dan poslije,

31. Hasan Paloš, Miris crvene ruže,

32. Mehmed Đedović, Šta ćemo sad,

33. Srđan Sekulić, Ugrušak,

Datum, 20. 04. 2023.

Od istog autora

Povezano