IZABRAN IZVRŠNI ODBOR MEDŽLISA ZVORNIK

Konstituirajuća Skupština Medžlisa Islamske zajednice Zvornik je održana danas u sali Medžlisa u Zvorniku. 
Na sjednici je prisustvovalo 44 od 62 člana izabranih članova za mandatni period 2014-2018. godinu. Novoizabrani članovi Skupštine su:
Kapidžić Mustafa
Kapidžić Kenan
Šahmanović Mehmed
Halilović Islam
Memišević Mevludin
Alić Alija
Ahmetović Mehmedalija
Hasanović Zijad
Musić Rašid
Grahić Emir
Čikarić Zijad
Memić Emrah
Pargan Munib
Muratbegović Vehid
Kunić Jakub
Muminović Selvir
Hrustanović Began
Hamidović Hamid
Purdić Asif
Sulejmanović Muhamed
Omerović Enes
Jusić Juso
Šahbegović Asim
Berbić Mehdin
Arifović Mustafa
Arifović Muhamed
Hodžić Sejfudin
Mehmedović Ejub
Ahmetović Elvedin
Šabić Mehrudin
Avdić Munib
Duraković Hazim
Hodžić Hasidin
Memić Izudin
Gušić Agan
Huremović Mehmed
Hasanović Muhamed
Gutić Hazim
Gazibegović Ammar
Ahmetović Dževad
Ahmetović Muhidin
Mumić Mirsad
Brzović Ševad
Dedić Juso
Omerović Zijad
Omerović Hrusto
Huremović Mejra
Pašić Hariz
Memić Fikret
Karić Mustafa
Čivić Ismet
Sultanović Ramiz
Seferović Džemal
Poljaković Husejn
Omerović Fikret
Mumić Senad
Salihović Rahmo
Šahbegović Osman
Gobeljić Džemal
Bilalović Avdo
Muratović Salko
alt
Ašere je proučio Izudin ef. Memić, a današnjim zasjedanjem je prdsjedavao Hodžić Sejfudin. Na sjednici je biran novi saziv Izvršnog odbora. Rezultai izbora su sljedeći:
1. Muharemović Mustafa 33 galasa
2. Hodžić Sejfudin 30 glasova
3. Pašić Hariz 28 glasova
4. Mujčinović Mirhat 24 glasa
5. Jusić Juso 24 glasa
6. Hasanović Meho 21 glas
7. Omerović Tahira 20 glasova
8. Gogić Elvis 19 glasova
9. Gušić Mirnes 18 glasova
10. Lupić Mevludin 17 glasova
11. Karić Began 16 glasova
12. Tabaković Ćazim 16 glasova
13. Halilović Osman 19 glasova
14. Bešlić Samir 14 glasova
15. Grahić Emir 13 glasova
16. Mehmedović Islam 13 glasova
17. Hadžić Hakija 11 glasova
18. Tarabić Nusret 11 glasova
19. Kapidžić Kenan 1o glasova
20. Mahmutović Zudin 8 glasova
21. Mehidić Hariz 8 glasova
22. Ahmetović Nermin 7 glasova
23. Ćivić Esed 7 glasova
24. Halilović Muriz 7 glasova
25. Bošnjak Elmedin 6 glasova
26. Omerović Muhamed 6 glasova
27. Omerović Senad 4 glasa
28. Mehmedović Kemal 2 glasa
29. Mehmedović Mehdin 1 glas
30. Mehmedović Avdo 0 glasova

Prvih dvanaest izabranih čine saziv Izvršnog odbora, zajedno sa glavnim imamom Haris ef. Mustajbašićem, u naredne četiri godine.
Skupština Medžlisa je danas usvojila i poslovnik o radu za naredni mandatni period.
alt
Datum, 20. 12. 2014. 

Od istog autora