BOLONJA U BOSNI I HERCEGOVINI


Izložba karikature autora dr. Benjamina Muhamedbegovića „Bolonja u Bosni i Hercegovini“ otvorena je danas u Muzejskoj zbirci Zvornik.

Izložba je dio Manifestacije „Dani Hasana Kaimije“ i govori o reformi visoko-školskog obrazovanja u posljednjih deset godina. Benjamin Muhamedbegović je rođeni zvorničanin, a trenutno angažovan u Agenciji za licenciranje visokoškolskih institucija u Bosni i Hercegovini. Uz izložbu je predstavljna i knjiga u kojoj su javnosti predstavljene karikature.
alt

Na otvaranju izložbe govorio je autor, kazavši da nakon deset godina treba kritički progovoriti o procesima reforme. Međutim, takvih aktivnosti nema u našem društvu, a ovo je pokušaj da se na ovaj način otvore važna pitanja Bolonjskog procesa.

alt

Mehmed Pargan je kazao da karikature, te samo izdavanje knjige ogolijevaju bosanskohercegaovačko društvo i odnos prema kulturi. Izložba je otvorena narednih sedam dana i može se svakodnevno pogledati u prostoru Muzejske zbirke u Zvorniku.

alt

Datum, 05. 06. 2014.

Od istog autora